Memurların İstifa Sonrası İşe Dönüşleri


memurların istifası memurların istifa sonrası dönüşü istifa etmek istifa eden memurun işe başlaması

Memurların istifa sonrası işe dönüş şartları

Bir çok memur istifa ettikten sonra yeniden işe dönme kararı almış fakat bu konuda bilgileri olmadıkları için sıkıntı yaşamaktaydı.İşte 657 ye tabi memurlar istifa ettikten sonra 2 defayı geçmeyecek şekilde memuriyetlerine geri dönebilirler.Bu memurlar atanacagı kadroda boş olması gerekmektedir.Ve Bu kadroların özelliklerini taşıması gerekirdi.Bu atanan memurlar kaldıkları derece kademeden mesleklerine devam etmektedir. Haberimizin devamı aşağıdadır.

Yeniden atanma şartları Kanunun 92 nci maddesinde yer alan ve 16.05.1982 tarihinde yürürlüğe girmiş olan düzenlemeye göre, yeniden atanabilmek için, ilgililerin;

**Atanacağı sınıfta boş kadro bulunması,

**Atanacağı sınıfın niteliklerini taşımaları,

**16.05.1982 tarihinden sonra memurluktan iki defadan fazla çekilmemiş olmaları (seçimler nedeniyle veya benzeri türde yasal düzenlemeler gereği olan çekilmeler, bu madde uygulamasında çekilme sayılmamaktadır.) gerekmektedir.   657 sayılı Kanuna tabi olmayan ve görevlerinden çekilmiş olan personelin Devlet memurluğuna girmek istemeleri halinde, başka kanunlara tabi görevlerden istifa ettikleri sayıya bakılmadan, durumlarına uygun memuriyet kadrolarına atanabilirler. (TSK Personel Kanununa tabi personel, Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel, Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi personel gibi)

Bekar Kamu Çalışanlarına Müjde !

Yeniden atananların derece ve kademeleri Yeniden memuriyete dönmeleri uygun görülenler; -Ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine (ayrıldıkları sınıfta) eşit bir derecenin aynı kademesine veya diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.   -Ayrıldığı sınıf dışındaki bir sınıfa dahil kadrolara atananların, eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır. Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında fazladan aldıkları derece ve kademe ilerlemesi süresi kadar uzatılır.

Yeniden atama yapılabilecek kurum Memuriyetten çekilen veya çekilmiş sayılanların yeniden memuriyete dönmek istemeleri durumunda atanabilecekleri kurumlar, görevden ayrılan memurun aday veya asil olması durumuna göre değişiklik göstermektedir.

**Görevden ayrılan aday memurun atanacağı kurum Aday memur iken görevinden çekilen ya da çekilmiş sayılan memurlardan yeniden memuriyete dönmek isteyenlerin, sadece ayrıldıkları kuruma başvuruda bulunabilmektedirler. Bu husus Kanunda düzenlenmemiş olmakla birlikte, Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen mütalaalar çerçevesinde uygulama bu yönde yapılmaktadır. Buna göre, aday memur hangi kurumda görev yaparken ayrılmış ise ancak o kuruma dönebilecektir.

**Görevden ayrılan asil memurun atanacağı kurum Asil memur olarak atandıktan sonra görevinden çekilen (istifa eden) veya çekilmiş sayılan (müstafi sayılan) memurlardan yeniden memuriyete dönmek isteyenler, atanacakları kadronun şartlarını taşıyor olmaları durumunda, ayrıldıkları kuruma ya da diğer kurumlara atanabilirler. Burada önemli olan husus, atama talebinde bulunulan kurumun ilgiliyi atamayı kabul edip etmemesi olacaktır.

Son Arananlar:

- e-personelsaglik.com Etiketler: » » »
Share
715 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

Memurların İstifa Sonrası İşe Dönüşleri